Öyküleyici Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, ”Kötü veya İyi” metnindeki öyküleyici anlatımın özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarının seçilmesi beklenmektedir.

Öyküleyici anlatımda olay, kişi ya da kişiler arasındaki karşılaşma veya çatışmadan doğar. Olay ve olay örgüsünün oluşumu için yer ve zaman da zemin hazırlar. Kişiler, asli ve yardımcı kişiler olarak olayın şekillenmesinde temel öge olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu