Öyküleyici Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, öyküleyici anlatım ile ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir.

Öyküleyici anlatımda anlatılan olayın gerçekleştiği zaman ile zaman anlatma zamanı arasında farklılık olabilir. Bu nedenle öyküleyici anlatımda zaman iki boyut kazanır: Bunlardan ilki olayın başladığı ve bittiği zaman aralığı anlamında gelen vaka zamanı, ikincisi ise metnin anlatıcı tarafından aktarıldığı zaman anlamına gelen anlatma zamanıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu