Öyküleyici Anlatımda Bulunan Ögeleri Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, “İki Katır” ve “İlk Cinayet” adlı metinlerin ortak özelliklerinin göz önüne alınarak verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, öyküleyici anlatımda bulunması gereken ögeler anlatılmakta; olay, kişiler, zaman, yer ve anlatıcı ögeleri tanımlanmaktadır.

Öyküleyici anlatımın amacı, anlatılan olayı okuyucunun gözü önünde canlandırmaktır. Bu anlatım türünü diğer türlerden ayıran, dile getirilen olayın bir zaman akışına bağlı olarak verilmesidir.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu