Osmanlı - İran Mücadelesi - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

III. Ahmet Döneminde İstanbul Antlaşması'ndan sonra doğu bölgesinde yer alan Osmanlı-İran ve İran-Rusya Savaşları anlatılmaktadır. İran, Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almış; Osmanlı Devleti'nin İran'la yaptığı mücadelede ise iki taraf da birbirlerine üstünlük sağlayamamıştır.

İstanbul Antlaşması ile Rusya'nın aldığı yerleri iade etmesi karşılığında, Nadir Şah Rusya'ya Hazar Denizi'nde serbestlik tanımıştır. 1746 yılında İran'la yapılan antlaşmada, 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasındaki koşullar aynen kabul edilmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, III. Ahmet Döneminde Safevi Devleti’nde meydana gelen iç karışıklıklar ve bu karışıklık sonucu Rusya ve Osmanlı Devleti'nin Safevi topraklarını alması anlatılmaktadır. Bu toprakların hâkimiyeti üzerine gerilen Rus-Osmanlı ilişkileri; İstanbul Antlaşması'nın bağlanmasıyla çözülmü...
  • III. Ahmet Döneminde İstanbul Antlaşması'ndan sonra doğu bölgesinde yer alan Osmanlı-İran ve İran-Rusya Savaşları anlatılmaktadır. İran, Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almış; Osmanlı Devleti'nin İran'la yaptığı mücadelede ise iki taraf da birbirlerine üstünlük sağlayamamıştır.
Lisego Tanıtım Videosu