Ortalama Hızı Hesaplama - 9.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

“Şekilde sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. A noktası 0 metreyi, B noktası 40 metreyi, C noktası 80 metreyi, D noktası 120 metreyi ve E noktası ise 160 metreyi göstermektedir. Şekildeki doğrusal yolda hareket etmekte olan çocuk, A noktasından B noktasına 4 saniyede, B noktasından E noktasına 2 saniyede ve E noktasında C noktasına 4 saniyede geliyor. Çocuğun bu zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü kaç m/s‘dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Fizik
  • ”Duraktan 50 m uzak olan Ayşe ve ters istikamette 30 m uzakta bulunan Ali'nin durağa göre konum vektörlerini çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Bu konu anlatımında, bir cismin hareketinin tanımlanması için bilinmesi gereken kavramlardan konum, yer değiştirme ve hız kavramları açıklanmaktadır.
  • ”Bir apartmanın 5. katında bulunan bir çocuk, önce 7 kat yukarı, daha sonra da 3 kat aşağı inmektedir. Katlar arası mesafe sabit ve 3 m olduğuna göre, çocuğun yer değiştirmesini bulun ve yer değiştirme vektörünü çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
Lisego Tanıtım Videosu