Ortalama Atom Kütlesinin Hesaplanması - 9.Sınıf

Kimya   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte,  kütle spektrometresi tekniğiyle bazı elementlerin doğada bulunan her bir izotopunun yüzde oranının hesaplanması istenmekte, daha sonra elde edilen verilerden yararlanarak elementlerin atom kütleleri hesaplanmaktadır. Ayrıca kütle spektrometresi tekniği kısaca açıklanmaktadır.

Bir elementten alınan örnekte bulunan izotopların birbirlerine göre doğada bulunma yüzdeleri arasındaki oranın tespitinde, “kütle spektrometresi” tekniği kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu