Önemli Kimyagerler - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Kimya bilimine katkı sağlayan önemli kimyagerler ve buluşları anlatılmaktadır. 16.yy’da simya bilgisi ve bilimsel yöntemin birleşmesiyle modern kimyanın oluştuğu, modern kimyanın oluşmasını takiben 18., 19. ve 20.yy’da yapılan önemli buluşlar ve bu buluşları yapan bilim insanları anlatılmaktadır.

16.yy’da bilimsel metodun uygulanması simyayla ilgili çalışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Tekrarlanan deneyler, tümdengelimli akıl yürütme ve bilgi paylaşımı ile simyanın filozofik ve genellikle metafizik fikirleri, test edilebilir bilimsel teorilere dönüştü ve modern bir bilim dalı olarak kimya doğdu.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, Kimya bilimine katkı sağlayan önemli kimyagerler ve buluşları anlatılmaktadır. 16.yy’da simya bilgisi ve bilimsel yöntemin birleşmesiyle modern kimyanın oluştuğu, modern kimyanın oluşmasını takiben 18., 19. ve 20.yy’da yapılan önemli buluşlar ve bu buluşları yapan bilim insanlar...
  • Bu konu anlatımında, tuz, altın, kil gibi bazı maddelerin insanlar tarafından ilk kez sınama-yanılma metodu ile bulunduğu anlatılmakta, simya ve simyacı kavramları açıklanmakta ve simyanın kimya bilimine yaptığı katkılara örnekler verilmektedir.
  • Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur.
Lisego Tanıtım Videosu