Oluşumlarına Göre Ülkemizdeki Ovalar ve Dağılışları - 10.Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ovanın tanımı yapılmakta, çeşitleri anlatılmakta ve Türkiye’deki ovalara örnekler verilmektedir.

Düzlük olarak da adlandırılan ovalar, geniş ve düz alanlar kaplayan verimli topraklardır. Türkiye'deki ovalar bulundukları yere göre kıyı ovaları ve iç ovalar olmak üzere ikiye; oluşum şekillerine göre ise delta, tektonik ve karstik olmak üzere üçe ayrılabilir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu