Olumlu ve Olumsuz Cümleleri Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerin olumlu ya da olumsuz olup olmadığının belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında, olumlu ve olumsuz cümleler anlam ve biçim bakımından incelenmektedir.

Anlamca olumlu olduğu halde, yükleminin olumsuzluk birimlerinden birini aldığı cümlelere anlamca olumlu-biçimce olumsuz cümle denir.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu