Ölçüleri Denk Olan Dizeleri Eşleştirme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, hece ölçüsünün dizelerdeki hecelerin sayılarına göre oluşturulduğunun bilinip aynı hece ölçüsü ile yazılmış dizelerin birbirleri ile eşleştirilmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde coşku ve heyecana bağlı anlatımda kullanılan ahenk unsurları olan ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlama açıklanmıştır. Her biri ile ilgili örnekler verilmektedir.

Hece ölçüsü, Türk edebiyatına ait bir ölçüdür. Dizelerdeki hecelerin sayılarına göre oluşturulmuştur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu