Ölçeklerine Göre Haritalar - 9. Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, haritalar ayrıntıları gösterme özelliklerine göre “büyük ölçekli”, “orta ölçekli” ve “küçük ölçekli” haritalar olarak sınıflandırılmaktadır.

Haritacılıkta genel bir çerçeve oluşturmak için, haritalar ayrıntıları gösterme özelliklerine göre “büyük ölçekli”, “orta ölçekli” ve “küçük ölçekli” haritalar olarak sınıflandırılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu