Okuduğu ve Dinlediği Emredici Anlatımla Oluşturulmuş Metin Örneklerinin Ortak Özelliklerini Açıklama - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Alıştırma

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu