Öklid Postulatları - 10.Sınıf

Geometri   Canlandırma

Özet Bilgi

Başka bir önermeye indirgenemeyen, doğruluğu kendiliğinden apaçık olduğu düşünülen ve diğer önermelerin temeli olan önermeler aksiyom olarak adlandırılır. İspatına gerek duyulmadan doğruluğu kabul edilen geometri ile ilgili aksiyomlara da postulat denir. Postulatlar teoremlerin ispatlarında kullanılır. Temel elemanları noktalar ve doğrular olan ve Öklid'in ilk beş postulatı olarak isimlendirilen postulatların da geometrinin temelini oluşturduğu bilinir.

Bu konu anlatımında, önermenin tanımı hatırlatılarak, aksiyom ve postulat tanımları yapılmakta, Öklid’in ilk beş postulatı hakkında bilgi verilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf
  • Bu konu anlatımında, önermenin tanımı hatırlatılarak, aksiyom ve postulat tanımları yapılmakta, Öklid’in ilk beş postulatı hakkında bilgi verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, ilk olarak teorem tanımı hatırlatılarak, tümdengelim ve tümevarım ispat yöntemleri açıklanmaktadır. Daha sonra, tümdengelim ispat yönteminin alt başlıkları olan doğrudan ispat, dolaylı ispat yöntemleri tanıtılarak dolaylı ispat yöntemlerini oluşturan olmayana ergi yöntemi, çeliş...
  • Bu konu anlatımında, ispat türü ile ispat biçimi arasındaki fark açıklandıktan sonra, geometrik ispat biçimlerinden iki kolonlu ispat biçimi, akış diyagramlı ispat biçimi ve paragraf ispat biçimi tanıtılmaktadır. Bu ispat biçimleri kullanılarak geometride yer alan bir önermenin ispat görselindeki de...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar