Öklid İç Çarpımda Cebirsel ve Geometrik Formüllerin Birbiri ile Olan İlişkisi - 10.Sınıf

Geometri   Canlandırma

Özet Bilgi

v ve u iki vektör, θ bu vektörler arasındaki açı olmak üzere, < v, u > = IIvII IIuII cosθ, iki vektörün Öklid iç çarpımının geometrik tanımıdır. İki vektörün arasındaki açı 90° olduğunda bu açının kosinüsü sıfır olacağından iki vektörün Öklid iç çarpımı da sıfır olur. Başka bir deyişle dik vektörlerin Öklid iç çarpımı sıfırdır.

Bu konu anlatımında, ilk olarak Öklid iç çarpımın geometrik tanımı bir vektörün diğer bir vektör üzerine dik iz düşüm tanımı kullanılarak yapılmaktadır. Daha sonra iki vektör birbirine dik olduğunda vektörlerin Öklid iç çarpımının neden sıfıra eşit olduğu açıklanmakta, iki vektör toplamının başka bir vektör ve skalerle çarpm halinde olan bir vektörün başka bir vektör ile Öklid iç çarpımlarına ait eşitlikler yazılmaktadır. Son olarak da bu eşitlikler kullanılarak Öklid iç çarpımın cebirsel formülünün adım adım elde edilişi gösterilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar