Ohm Kanunu - 10.Sınıf

Fizik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi ifade eden Ohm yasası anlatılmaktadır. Etkinlikte, farklı iletkenlerin akım-gerilim ilişkisi yapılan deneyle incelenmektedir. Gerilimin akıma oranının sabit olduğu, bu orana da ”direnç” denildiği anlatılmaktadır.

Bir iletkene, farklı gerilimler uygulandığında gerilimin akım şiddetine oranı değişmez, her zaman sabit kalır. 

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, elektrik akımının şiddeti tanımlanmakta ve elektrik akımının biriminin amper olduğu anlatılmaktadır.
  • “Şekildeki iletkenin kesitinden 4 saniyede 4 ∙1018 tane X- iyonu 2 yönünde, 2 ∙108 tane Y+ iyonu da 1 yönünde geçiyor. İletkende oluşan akımın yönü ve büyüklüğü nedir? (1 ey = 1, 6 ∙ 10-19 C)” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında; akım, akımın tanımı ve bir iletkenin uçarı arasındaki potansiyel fark ile üzerinden geçen akımın ilişkisini tanımlayan Ohm yasasın ve formülü açıklanmaktadır. Ayrıca, ampermetre ve voltmetrenin görevi açıklanarak, devreye nasıl bağlanması gerektiği gösterilmektedir. 
  • 10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı devrelerin özellikleri anlatılmaktadır. Etkinlikte, pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurulması istenmekte ve seri bağlı devre özellikleri incelenmektedir. Kısa devre kavramı da anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devreleri ve bu ampullerden aynı elektrik akımının geçtiği anlatılmaktadır. Ayrıca seri bağlı, özdeş ampullerin (lambaların) parlaklıklarının aynı olduğu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri ve parallel bağlı devrelerde Ohm yasası  kullanarak devredeki  farklı noktalardan geçen akımın ve devredeki dirençlerde oluşan potansiyel farkın nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır. 
Lisego Tanıtım Videosu