Nötronun Keşfi-1 - 9. Sınıf - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf
  • “Orbitaller için, elektronların bulunma olasılığının en fazla olduğu uzay parçalarıdır, bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir, aynı enerji düzeyinde orbitallerin enerjileri s, p, d, f sırasında artış gösterir, aynı alt enerji düzeyinde bulunan px ve py orbitallerinin enerjileri faklıdır, y...
  • 9. Sınıf
  • "Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tane...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar