Nötronun Keşfi-1 - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, nötronun keşfi ve nötronun keşfine yol açan deneysel bulgular anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, atom modellerinin tarihsel serüveni, modellerin eksik yönleri ve sonradan gelen modellerle eksikliğin giderilmesi anlatılmıştır. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisi ile atom modellerinin tarihsel gelişim süreci...
  • Bu konu anlatımında,  Bohr atom modeli ile elektronun atomdaki yeri hakkında bilgi verilmektedir. Bohr atom modelinden sonra gelen modern atom modeli ile elektronun dalga ve parçacık modelleri açıklanmıştır.
  • 9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atom modellerinin tarihsel serüveni, modellerin eksik yönleri ve sonradan gelen modellerle eksikliğin giderilmesi anlatılmıştır. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisi ile atom modellerinin tarihsel gelişim süreci...
  • Bu konu anlatımında, dalton atom modeli varsayımları listelenerek açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında,  Thomson atom modeli, pozitif yüklü alan içerisinde dağınık olarak bulunan negatif yüklü elektronlar olarak gösterilmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar