Nötronun Keşfi-2 - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atom altı parçacıkların keşiflerinin tarihsel gelişimi, James Chadwick'i nötronu keşfetmeye iten düşünceler ve nötronun keşfiyle sonuçlanan deney açıklanır.

1932 yılında, Rutherford’un çalışma arkadaşlarından biri olan James Chadwick, yeni bir atom altı parçacığın varlığını gösteren bir dizi deney gerçekleştirdi. Bu deneyler sayesinde protonların yanı sıra atomun çekirdeğinde nötron adını verdiği bir parçacık daha bulunduğu sonucuna vardı.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu