Nötronun Keşfi-2 - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atom altı parçacıkların keşiflerinin tarihsel gelişimi, James Chadwick'i nötronu keşfetmeye iten düşünceler ve nötronun keşfiyle sonuçlanan deney açıklanır.

1932 yılında, Rutherford’un çalışma arkadaşlarından biri olan James Chadwick, yeni bir atom altı parçacığın varlığını gösteren bir dizi deney gerçekleştirdi. Bu deneyler sayesinde protonların yanı sıra atomun çekirdeğinde nötron adını verdiği bir parçacık daha bulunduğu sonucuna vardı.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atom modellerinin tarihsel serüveni, modellerin eksik yönleri ve sonradan gelen modellerle eksikliğin giderilmesi anlatılmıştır. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisi ile atom modellerinin tarihsel gelişim süreci...
  • Bu konu anlatımında, dalton atom modeli varsayımları listelenerek açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında,  Thomson atom modeli, pozitif yüklü alan içerisinde dağınık olarak bulunan negatif yüklü elektronlar olarak gösterilmektedir.
YGS Türkçe - YGS MatematikLisego Tanıtım Videosu