Nötronun Keşfi-2 - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

1932 yılında, Rutherford’un çalışma arkadaşlarından biri olan James Chadwick, yeni bir atom altı parçacığın varlığını gösteren bir dizi deney gerçekleştirdi. Bu deneyler sayesinde protonların yanı sıra atomun çekirdeğinde nötron adını verdiği bir parçacık daha bulunduğu sonucuna vardı.

Bu konu anlatımında, atom altı parçacıkların keşiflerinin tarihsel gelişimi, James Chadwick'i nötronu keşfetmeye iten düşünceler ve nötronun keşfiyle sonuçlanan deney açıklanır.

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf
  • "Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tane...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar