Nitrifikasyon Olayını Açıklama-2 - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

”İki farklı tür bakterinin inorganik maddelerden organik madde üretimi denklemlerle özetlenmiştir. x ve y bakterileri ile ilgili olarak; x ve y bakterileri nitrifikasyon olayında görev alırlar, x bakterisi topraktaki nitrit miktarını artırırken y bakterisi azaltır, x ve y bakterisi kemosentez yapar, ifadelerinden hangileri doğrudur? sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilme...
Lisego Tanıtım Videosu