Nişastanın Genel Özelliklerini Sıralama - 9.Sınıf - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

”Nişasta ile ilgili olarak: bitkisel hücrelerde depo polisakkariti olarak kullanılır, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, insanın sindirim sisteminde bulunabilir, oluşumu sırasında yapısına katılan glikoz sayısı kadar su molekülü açığa çıkar, ifadelerinden doğru olanların sonuna ”D” yanlış olanların sonuna ”Y” harflerini yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • Monomer ve polimer arasındaki dönüşme tepkimeleri oklarla ifade eilmiştir. “Yukarıda verilen monomer polimer dönüşümüne göre I ve II numaralı olaylarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • “Organik moleküller ile ilgili olarak: yapılarında karbon, oksijen ve hidrojen atomları bulunur; yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev alan çeşitleri bulunur; tüm canlılarda ve canlıların tüm hücrelerinde bulunur; üreticiler tarafından inorganik maddelerden üretilir; tüm çeşitleri solunum reaks...
  • Bu konu anlatımında, karbon elementinin önemi, karbonhidratların yapısı ve işlevleri, monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit kavramları açıklanmaktadır.
  • 10.Sınıf - Kimya
  • ”Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzda gerçekleşen solunum tepkimesi ve solunum sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin vücudumuzda katıldığı tepkimeler anlatılmaktadır.
  • ”Besindeki kimyasal bağ enerjisinden yararlanılır, tüm canlıların kullandığı enerji formu olan ATP üretilir, hücre içinde canlılık olayları devam ettirilir: tüm canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sayesinde yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla ...
Lisego Tanıtım Videosu