Nesneyle İlişkisi Açısından Fiil Çatılarını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümleleri nesne fiil ilişkisine göre değerlendirilip doğru ifadelerin seçilmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, nesneyle ilişkisi açısından fiil çatıları gruplandırılmıştır. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen fiillerin özellikleribelirtilmiş ve örneklendirilmiştir.

Nesne alabilen fiil (kılış fiilleri) geçişli fiildir. Nesne alamayan fiil (durum ve oluş fiilleri) geçişsiz fiildir. Nesne alamayan fiile “-t, -r, -dır” çatı eklerinden biri getirilerek fiilin geçişli duruma çevrilmesiyle oluşan fiillere oldurgan fiiller denir. Nesne alan fiile “-t, -r, -dır” çatı eklerinden biri getirilerek fiilin geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşan fiillere ettirgen fiiller denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu