Nesneyle İlişkisi Açısından Fiil Çatılarını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, nesne ile ilişkisi açısından fiil çatıları ile ilgili kısa bir bilgi verilmekte ve cümlelerdeki fiillerin, fiil çatısı ile ilgili verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir.

Nesnelerine göre fiiller, geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olmak üzere dört gruba ayrılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu