Mutasyonlar ile İlgili Problem Çözme-1 - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında, mutasyon kavramı tanımlanarak mutasyona neden olabilecek etkenler açıklanmaktadır. 
  • Bir kromozom üzerinde bulunan x, y ve z genlerinin sıralamaları şekil üzerinde gösterilerek bu sıralamanın mutasyonla değiştiği belirtilmiştir. Bu mutasyon ile ilgili “Genetik bilgi kaybı olur, bozuk gamet oluşumuna neden olur, fenotip değişimi olmaz; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgil...
  • Mutasyonlarla ilgili verilen “Canlı genotipinde değişime neden olur, canlı fenotipinde değişime neden olur, canlılarda adaptasyona neden olabilir, sonuçları çoğunlukla canlıya zarar verir; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu