Muaviye Dönemi - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Muaviye Dönemiyle ilgili genel bilgiler verilmektedir. Emevi Devleti’nin ilk halifesi olan Muaviye Döneminde gerçekleşen fetih hareketleri, genişleyen sınırlar, halifeliğin saltana dönüşmesi ve paralelinde gerçekleşen askeri ve siyasi olaylara ilişkin bilgiler verilmektedir.

Yezid’in halife olmasıyla, halifelik seçimle yönetime gelme anlayışından çıkarak babadan oğula geçen şekle, yani saltanata dönüşmüştür.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Beni Ahmer Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihine ve devletin yıkılışına ait bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Emevi Devleti’nin yıkılış sürecinde yaşanan gelişmelerle ve devletin yıkılma sebepleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Kerbela Olayı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Yezid Döneminde gerçekleşen Kerbela Olayı ve bu olayın sonucunun İslam dünyasına olan etkileri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu