Mizahi Metinlerin Ortak Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, “Memleketin Birinde: Merhumun Vasiyeti” adlı metne ilişkin verilen bilgilerden mizahi anlatımla ilgili olanların belirlenmesi istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, mizahi anlatımın tanımı yapılmakta ve mizahi anlatımın genel özellikleri belirtilmektedir.

Mizahi metinlerde bir eylem, kişi veya duruma bağlı gelişen gülmece unsurları, ancak normal olandan sapılarak yaratılabilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu