Miri Topraklar - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde toprağın yönetimindeki kurallar ve tarımda üretimin devamlılığının nasıl sağlandığı anlatılmaktadır. Toprakların, “miri toprak”, “mülk toprak” ve “vakıf toprak” olmak üzere üçe ayrıldığı belirtilmiştir.
  • Bu konu analtımında, Osmanlı Devleti'ne ait mülk toprakların kimlere verildiği ve nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır. Mülk toprakların kendi içinde “haraci toprak” ve “öşri toprak” olmak üzere iki bölüme ayrıldığı vurgulanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, miri toprakların kime ait olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca, bu toprakların, ödenen vergiye göre “has”, “zeamet” ve “tımar” olmak üzere üçe ayrıldığı ve bu toprakların özellikleri analtılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu