Metinlerdeki Cümleleri Anlam İlişkilerine Göre Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, “Düşe Doğru”, “Şiir Hakkında Bazı Düşünceler”, “Dilin Canlandırma Gücü” ve “Kurnazlık” adlı metinlerden alınan cümlelerin anlam ilişkilerine göre nasıl cümleler olduğunun belirlenmesi istenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında, sebep-sonuç ilişkisi, amaç-sonuç ilişkisi, koşula (şarta) bağlılık, ve karşılaştırma ilişkisi açıklanmaktadır.

Karşılaştırma ilişkisi, aralarında ilgi (ilişki) olan iki kavramı benzerlik ya da zıtlık yönünden kıyaslamadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu