Metinlerdeki Cümleleri Anlam İlişkilerine Göre Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, “Düşe Doğru”, “Şiir Hakkında Bazı Düşünceler”, “Dilin Canlandırma Gücü” ve “Kurnazlık” adlı metinlerden alınan cümlelerin anlam ilişkilerine göre nasıl cümleler olduğunun belirlenmesi istenmektedir.

Karşılaştırma ilişkisi, aralarında ilgi (ilişki) olan iki kavramı benzerlik ya da zıtlık yönünden kıyaslamadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu