Metindeki Zarfların Türlerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, zarf bulunduran cümleler ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında niteleme, zaman, azlık çokluk, soru ve yer-yön zarfları anlatılmaktadır.

Zarflar tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur. Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılırlar.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu