Metindeki Edatları Bulma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, ”Kaşağı” adlı metinde yer alan edatlara ilişkin eksik olarak verilen cümlelerin tamamlanması istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, edatların tanımı yapılmakta ve edatların genel özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıca en sık kullanılan edatlar listelenmektedir.

Edatlar tek başlarına anlam ifade etmezler; ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Dil ve Anlatım
  • “Kaşağı” adlı metnin, metinde kullanılan edatlara dikkat edilerek okunması istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, ”Kaşağı” adlı metinde yer alan edatlara ilişkin eksik olarak verilen cümlelerin tamamlanması istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, edatların tanımı yapılmakta ve edatların genel özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıca en sık kullanılan edatlar listelenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, edatlar ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarının belirlenmesi istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, edatların sözcük ve cümlelere kazandırdığı anlamlar anlatılmaktadır. Ayrıca edatların cümlelerde kullanılışı ve edatların yerine kullanılan ekler açıklanmakt...
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu