Metinde Sıfat Olan Kelimeleri Bulma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, metinde geçen sıfatların türlerine göre niteleme veya belirtme sıfatı olarak sınıflandırılması istenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, sıfatlar ve sıfat türleri örnekler ile anlatılmaktadır.

İsmi türlü yönlerden belirten veya niteleyen kelimelere sıfat denir. Niteleme ve belirtme sıfatları olarak iki grupta incelenir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Dil ve Anlatım
  • Sabahattin Ali'nin “Hasan Boğuldu” adlı hikâyesinin, metinde geçen niteleme ve belirtme sıfatlarına dikkat edilerek okunması beklenmektedir.
  • ”Hasan Boğuldu” metninde yer alan sıfat tamlamaları ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların seçildiği bir uygulamadır. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, sıfatlar ve sıfat türleri örnekler ile anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, metinde geçen sıfatların türlerine göre niteleme veya belirtme sıfatı olarak sınıflandırılması istenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, sıfatlar ve sıfat türleri örnekler ile anlatılmaktadır.
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu