Merkezi Eğilim Ölçülerini Hesaplama-2 - 9.Sınıf

Matematik   Çözümlü Örnek

Bir sınıfta yapılan sınavda alınan notlar üzerinden veri grubunun ortanca (medyan), tepe değeri (mod) ve istenen aritmetik ortalamayı vermesi için sonradan sınava giren öğrencinin kaç puan alması gerektiğini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

Bir veri grubunun içindeki verilerden en çok tekrarlanan değere mod (tepe değer) denir. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen sayıya aritmetik ortalama denir. Bir veri grubunun içindeki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortaya düşen değere medyan (ortanca) denir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu