Merkezi Eğilim Ölçüleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, merkezi eğilim ölçüleri olan tepe değeri, aritmetik ortalama ve ortanca tanımı yapılmakta ve bu değerlerin hesaplanışı anlatılmaktadır.

Bir veri grubunun içindeki verilerden en çok tekrarlanan değere mod (tepe değer) denir. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen sayıya aritmetik ortalama denir. Bir veri grubunun içindeki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortaya düşen değere medyan (ortanca) denir.  Veri sayısı tek sayı ise ortanca değer tam ortaya düşen değerdir. Veri sayısı çift sayı ise ortanca değer ortaya düşen iki verinin aritmetik ortalamasıdır. Yani ortanca değer veri grubundaki sayılardan birine eşit olmayabilir. Tepe değeri, aritmetik ortalama ve ortanca merkezi eğilim ölçüleridir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu