Mercidabık Savaşı - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bütün İslam dünyasını himayesi altına almak isteyen Yavuz Sultan Selim’in, Baharat Yolu üzerinde yer alan Mısır’ı almak için 1516’da Memlükler ile yaptığı mücadele anlatılmakta; Suriye’nin Osmanlılara katılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

1516 yılında Memlükler ile yapılan Mercidabık savaşı sonunda, Suriye Osmanlı topraklarına katılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Dulkadiroğulları ile Osman Devleti arasında 1515’te yapılan Turnadağı Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, bütün İslam dünyasını himayesi altına almak isteyen Yavuz Sultan Selim’in, Baharat Yolu üzerinde yer alan Mısır’ı almak için 1516’da Memlükler ile yaptığı mücadele anlatılmakta; Suriye’nin Osmanlılara katılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti arasında 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu