Melikşah Dönemi ve Sonrasındaki Gelişmeler - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Oğuzlar hakkında bilgiler verilmekle birlikte Oğuz kelimesinin anlamı, Oğuz Kağan Destanı, Oğuz Yabgu Devleti ve Büyük Selçukluların kuruluşuna ilişkin bilgiler de verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Tuğrul ve Çağrı Beylerin Selçuklu yönetiminde ön plana çıkmaları, Anadolu’ya düzenledikleri seferler ve onların döneminde gerçekleşen Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşları ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Melik Şah Dönemi ve bu dönem sonrasında zayıflayan Büyük Selçuklu Devletinin dağılması sonucu Büyük Selçuklu toprakları üzerinde kurulan devletler hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu