Mekanik Enerjinin Korunumunu Yorumlama - 9.Sınıf

Fizik   Çözümlü Örnek

“Yerdeki K noktasından v0 hızıyla düşey olarak fırlatılan cisim R noktasına kadar çıkabilmektedir. K-R arası K-L, L-M, M-N, N-P ve P-R olmak üzere eşit aralıklara bölünmüştür. Buna göre, I. K-M aralığında kazanılan potansiyel enerji, N-R aralığında kaybedilen kinetik enerjiye eşittir, Cismin M noktasındaki potansiyel enerjisi, N noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir, Cismin R noktasındaki potansiyel enerjisi, K noktasındaki kinetik enerjisine eşittir yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar birbirine eşittir. Hava direnci ihmal ediliyor.)” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu