Madde ve Atom Altı Parçacıklar - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, atomu oluşturan alt parçacıklar olan proton, nötron ve elektronlar anlatılmaktadır. Atom altı parçacıkların atomda nerede bulundukları ve özellikleri Güneş sistemine benzetilerek anlatılmaktadır.

Bir araya gelerek maddeleri oluşturan atomların alt parçacıkları vardır. Bu parçacıklardan nötron ve proton adı verilenler çekirdekte yer alırken elektron adı verilenler çekirdek çevresinde hareket halindedir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, atom altı parçacıklar ve aralarındaki elektriksel etkileşimler anlatılmaktadır. Canlandırmada, elektron ve protonların birbirleri ile etkileşiminin elektrik yükü sonucunda oluştuğu anlatılmaktadır. Nötronlar ise yüksüz olduklarından protonlar ve elektronlar ile etkileşim içerisi...
  • Bu konu anlatımında, bir atomdaki elektron ve proton sayıları karşılaştırılarak atomun elektrik yüküne nasıl karar verildiği anlatılmaktadır. Bir atomun elektron ve proton sayılarına göre negatif yüklü, pozitif yüklü ve nötr olabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısını oluşturan atom altı taneciklerinin varlığı sürtünme ile elektriklenme olayına dayanılarak anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu