Macarlar ve Sabirler - 9.Sınıf

Tarih   Okuma Metni

Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.

Sabirler, Issık Gölü cıvarında Asya Hun Devleti'ne bağlı olarak yaşamışlardır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Kök Türklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süre içinde yaşanılan siyasi süreç anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kök Türklerin tarihte iki devlet kurduğu belirtilerek I. Kök Türk Devleti’nin siyasi tarihi, hükümdarları ve I. Kök Türk Devleti’nin yıkılma sürecinde etkili olan fak...
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi ve kültürel olaylardan bahsedilmektedir. Canlandırmada, ilk yerleşik yaşama geçen kavim olan Uygurların kurduğu Uygur Devleti’nin siyasi tarihi, 8. yüzyılda Türklerin yaşam tarzında yaşanan değişiklikle y...
  • Bu okuma metninde, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da bir hakanlık olarak kurulan Hazarlar anlatılmakta, bu hakanlığın siyasi tarihi ve yönetim yapısından bahsedilmektedir.
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu