Lidyalılar - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalılar anlatılmaktadır. Canlandırmada, tarihte parayı icat edip kullanan Lidyalıların başkentleri Sardes, ticarete dönük yaşantıları ve Kral Yolu anlatılmaktadır.

M.Ö. 1200’lerde Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasındaki bölgeye yerleşen Lidyalılar, Kral Giges Dönemi’nde devletlerini kurmuşlardır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalılar anlatılmaktadır. Canlandırmada, tarihte parayı icat edip kullanan Lidyalıların başkentleri Sardes, ticarete dönük yaşantıları ve Kral Yolu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Doğu Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Urartular anlatılmakta; Urartuların günümüze kadar uzanan eserlerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, İç Batı Anadolu’ya yerleşerek Frigya Devleti’ni kuran Frigler anlatılmaktadır. Canlandırmada, Friglerin tarihî, kültürel ve siyasi özelliklerinden bahsedilmekte; ünlü kralları Midas ve tanrıçaları Kibele ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu