Kütle Kesri ve Kütle Yüzdesinin Tanımı - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, kimyada verilen herhangi bir çözeltinin derişimini tanımlamak için kullanılan ölçülerden kütle kesri ve kütle yüzdesi tanımlanmaktadır. 

Kütle kesri, karışım içerisindeki bir maddenin kütlesinin toplam karışım kütlesine oranıdır. Kütle kesri yüzle çarpıldığında kütle yüzdesi elde edilmiş olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu