Küpün Yüzey Alanı - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, küpün açınımı gösterilerek yüzey alan bağıntısı oluşturulmakta ve bir örnekle küpün yüzey alanının nasıl hesaplandırğı gösterilmektedir.

Küpün açınımına bakıldığüında, cismin altı eş karesel bölgeden oluştuğu görülür. Küpün bir ayrıt uzunluğu a birim ise, yüzey alanı altı tane a'nın karesine eşittir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu