Küme Kavramı - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, küme kavramı, kümenin elemanı ve kümenin eleman sayısı örneklerle açıklanmaktadır.

Küme bir “tanımsız terim”dir, ancak sezgisel olarak yorumlanabilir. Kümenin elemanları açıkça ifade edilmeli ve bu ifade herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır. Kümedeki nesnelerin her birine kümenin üyesi veya elemanı denir. Defter, A kümesinin elemanı ise “defter ∈ A”, halı A kümesinin elemanı değilse “halı ∉ A” şeklinde gösterilir. Bir kümenin elemanlarının sayısı ise kümenin eleman sayısı olarak ifade edilir. Bir A kümesi için bu kümenin eleman sayısı s(A) şeklinde gösterilir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu