Küme Gösterimleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımda, kümelerin gösterim yöntemleri olan Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemi açıklanmaktadır.

Kümeler; Venn şeması, liste ya da ortak özellik yöntemleri kullanılarak gösterilebilir. Tüm küme gösterimlerinde her bir eleman, gösterimde yalnız bir kez yer alır ve elemanların yerlerinin değişmesi kümeyi değiştirmez. Venn şemasında, kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisinde önlerine nokta konularak yazılırken liste yönteminde, kümenin elemanları küme parantezleri arasına virgül konularak yazılır. Bu iki yöntem de eleman sayısı az olan kümeleri göstermek için daha uygundur. Kümenin elemanları arasında ortak bir özellik varsa küme, bu ortak özellik kullanılarak da tanımlanabilir. Ortak özellik yönteminde kümenin elemanlarını tanımlamak için kullanılan “I” veya “:” gösterimleri “öyle ki” anlamına gelir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu