Kök Dereceleri Aynı Olan Köklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında,  n. dereceden kök içerisinde a ile b’nin çarpımının a ile b sayılarının n. kuvvetleri çarpımına, n. dereceden kök içinde a'nın b'ye bölümünün n. dereceden kök içinde a'nın n. dereceden kök içinde b'ye bölümüne eşit olduğu ispatıyla anlatılmaktadır. 

İki sayının çarpımının, n. dereceden kökü, her bir çarpanın n. dereceden köklerinin çarpımına eşittir. Benzer şekilde, bir sayının diğerine bölümünün, n. dereceden kökü, bölen ve bölünenin n. dereceden köklerinin bölümüne eşittir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu