Kloroplastın Yapı ve Görevlerini Açıklama - 9.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

“Yanda bir bitki hücresinde bulunan kloloplast organelinin bölümleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre, bu organel ve numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kloroplast organeli çift katlı zarla çevrili olup ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür, II numara ile gösterilen bölüm olan stromada DNA, RNA, ribozom ve enzimler bulunur, güneş ışığının soğurulmasını sağlayan klorofiller I numara ile gösterilen granumlarda bulunur, kloroplast organeli yapraklarda, olgunlaşmamış meyvelerde, genç gövde ve dallarda bulunur, kloroplast organeli solunum yaparak inorganik maddelerden organik besin üretir.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu