Kısmi Nötrleşme - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Aynı derişimde fakat farklı hacimlerde karıştırılan asit ve baz çözeltilerinde ortamda miktarı fazla olana göre oluşan çözeltinin asidik veya bazik olabileceği anlatılmaktadır. Oluşan çözeltinin asidik veya bazik olduğunu anlamak için asit çözeltisinde sarı renk, baz çözeltisinde mavi renk alan bromtimol mavisinin kullanılabileceği anlatılmaktadır.

Kısmi nötrleşme sonunda oluşan çözelti, eşit derişimde alınan asit ve baz çözeltilerinden miktarı fazla olanın özelliğini gösterir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu