Kırgızlar ve Kimekler - 9.Sınıf

Tarih   Okuma Metni

Bu okuma metninde, ilk kez Uygurları mağlup ederek Ötüken merkezli bir devlet kuran Kırgızların, daha sonra Moğollara karşı siyasi egemenliklerini kaybetmeleri ile son bulan siyasi tarihleri anlatılmakta; dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı’nın Kırgızlara ait olduğuna değinilmektedir. Ayrıca, Altay Dağları’nın kuzeybatısı ile İrtiş Irmağı’nın orta bölgesinde yaşayan Kimeklerin siyasi tarihi anlatılmaktadır.

İlk olarak Asya Hun Devleti, sonrasında ise Kök Türk ve Uygur hakimiyetinde varlıkarını sürdüren Kırgızlar, 840 yılında Uygurlar'ı mağlup ederek merkezi Ötüken olan bir devlet kurmuşladır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedi...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu