Kinetik Teori ve İdeal Gaz Kavramını Bilme-1 - 9.Sınıf

Kimya   Çözümlü Örnek

“Soruda iki tane şekil verilmektedir. Şekil I de iki tane sürtünmesiz piston vardır. Şekil I’deki, sürtünmesiz pistonlardaki gazların basınçları ilk durumda birbirine eşittir. Şekil II’de ise pistonların hacmi yarıya inmiş iki piston vardır. Bu pistonların ilkinin içindeki gaz basıncı (P1) ikinci pistonun içindeki gaz basıncından (P2) daha büyüktür. Şekil I’deki sürtünmesiz pistonlar, sabit sıcaklıktaki kaplarda hacmi yarı olana kadara itildiğinde şekil II’deki durum elde edilmektedir. Birinci durumda P1 = P2 iken ikinci durumdaki basınç farklılığının sebebi nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, gazları nitelerken kullanılan özellikleri olan basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı, birimleri ile birlikte açıklanmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte, maddeleri oluşturan taneciklerin arasında farklı miktarlarda boşluk olduğu, deneyle gözlemlenerek, bu farkın katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin özelliklerini nasıl değiştirdiği anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapıda olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olduğu, bu farkın maddelerin sıkıştırılabilirlik özelliğini etkilediği açıklanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu