Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler - 9. Sınıf - 9. Sınıf- - 10.sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

Güçlü etkileşimler; iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar olarak; zayıf etkileşimler ise Van der Waals bağları, Dipol-dipol bağları ve hidrojen bağları olarak sınıflandırılır.

Bu konu anlatımında, kimyasal türler arasındaki etkileşimler deneysel bir sonuçtan yapılan çıkarımla açıklanmaktadır. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

  9. Sınıf
 • 2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl ve H2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl,H2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 9. Sınıf
 • 1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2H6 ve C5H12 molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"C2H6 ve C5H12 molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 10.sınıf
 • 1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2, O2 ve N2 moleküllerinin içerdiği bağları kopartmak için gereken enerjiler N2 > O2> H2 şeklinde sıralanmaktadır. Buna göre bu maddelerin bağ enerjileri ve kararlılıkları arasındaki ilişki nedir?" sorusu, ilgili konu an...">"Aynı sayıda H2, O2 ve N2 moleküllerinin içerdiği bağları kopartmak için gereken enerjiler N2 > O2> H2 şeklinde sıralanmaktadır. Buna göre bu maddelerin bağ enerjileri ve kararlılıkları arasındaki ilişki nedir?" sorusu, ilgili konu an...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar