Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu kanunu örneklerle anlatılmaktadır. Kimyasal tepkimelerde atom cinsinin ve sayısının korunduğu da su ve demir (II) sülfür bileşikleri üzerinden vurgulanmaktadır.

Kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonucu meydana gelen maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu