Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunması ile İlgili Gözlem Yapma - 9.Sınıf

Kimya   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte, ideal koşullar altında tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin, tepkime sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğu gözlemlenmekte, bu durum kütlenin korunumu yasası olarak anlatılmaktadır.

Kütlenin korunumu kanunu bir tepkimede girenlerin kütlesinin ürünlerin kütlesine eşit olduğunu belirtir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu