Kimya ve Kimyagerlerin Uğraş Alanları - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur.

Bu konu anlatımında, kimyagerlerin endüstride, akademik alanlarda ve kamu kurumlarında elde edebilecekleri kariyer yolları ve bir kimyagerin sahip olması gereken temel özellikler anlatılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, Kimya bilimine katkı sağlayan önemli kimyagerler ve buluşları anlatılmaktadır. 16.yy’da simya bilgisi ve bilimsel yöntemin birleşmesiyle modern kimyanın oluştuğu, modern kimyanın oluşmasını takiben 18., 19. ve 20.yy’da yapılan önemli buluşlar ve bu buluşları yapan bilim insanlar...
  • Bu konu anlatımında, tuz, altın, kil gibi bazı maddelerin insanlar tarafından ilk kez sınama-yanılma metodu ile bulunduğu anlatılmakta, simya ve simyacı kavramları açıklanmakta ve simyanın kimya bilimine yaptığı katkılara örnekler verilmektedir.
  • Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur.
Lisego Tanıtım Videosu